Předchozí ročníky

Ve dnech 4. až 5. října 2022 se konal 13. ročník odborné konference HUTNÍ KERAMIKA 2022. Setkání proběhlo v Rožnově pod Radhoštěm v hotelu RELAX. Konference se uskutečnila po třech letech odmlky, která byla vyvolaná proběhlou pandemii zapříčiněnou onemocněním Covid-19. Uvedená pauza, která bránila rozvoji společenských kontaktů a možnostem sdílet své znalosti a novinky z oboru byla dlouhá a rozhodně znásobila chuť po vzájemném setkání. To nejlépe potvrzuje skutečnost, že akce se zúčastnilo 107 účastníků. Je to nejvyšší počet účastníků na tomto tradičním fóru pro setkávání odborníků, především z oblasti žárovzdorné keramiky a dalších, na toto téma navazujících, oborů. Dobrou zprávou je, že pozvání přijali nejenom domácí hosté z České republikya věřím, že rovněž domácí ze Slovenské republiky, ale také zahraniční hosté z Polska a Ukrajiny.

Na konferenci odeznělo 25 odborných přednášek. Je zajímavým faktem, že přednášky nebyly dominantně orientovány na tématiku keramických materiálů přímo související s výrobou kovů. Takto pojatých bylo 8 vystoupení, ostatní směrovaly do jiných oblastí nebo se jednalo o prezentaci poznatků, které lze využít i v jiných oborech, než je metalurgie. Početně byla například zastoupená problematika související se spalováním biomasy, dále byla akcentovaná environmentální témata, která se zaměřovala na recyklaci použitých žáromateriálů, a také prezentovala snahu o využití odpadních surovin při výrobě žárovzdorné keramiky. Přednášky byly jistě zajímavé, o čem svědčí fakt, že po celou dobu odborného programu byl sál zaplněný účastníky, kteří s prezentujícími ochotně diskutovali.

Náplní konference bylo rovněž utužování společenských vztahů a navazování nových kontaktů. V první den konání konference za tímto účelem proběhnul společenský večer, který byl, i díky sponzorům konference, příjemný a dlouhý.

Sponzoři a vystavovatelé: WATERS Gesellschaft / TA Instrumens; SEEIF Ceramic, a.s.; Carl Zeiss, s.r.o.; RMS Košice s.r.o.; MATOM REFRACTORIES Czech-Slovakia s.r.o.; PROMAT s.r.o.