Předchozí ročníky

Ve dnech 19. - 20. září 2013 se uskutečnil v Rožnově pod Radhoštěm v hotelu Relax 9. ročník konference Hutní keramika.

Konferenci úvodním slovem zahájili prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c. a doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.

Konference se zúčastnilo 84 osob z České republiky, Slovenské republiky a Maďarska.

Hlavním sponzorem byla společnost SEEIF Ceramic, a.s., dalšími sponzory konference byly RMS, a.s. Košice a Refrasil s.r.o.