VÝBORY

Odborný garant

doc. Ing. Jozef VLČEK, Ph.D.
VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Česká republika

Přípravný výbor

Bc. Monika BAROŠOVÁ
TANGER spol. s r.o., Ostrava, Czech Republic, EU
Ing. Tadeáš FRANEK
REFRASIL s.r.o., Česká republika
Ing. Dalibor JANČAR, Ph.D.
VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Česká republika
Ing. Štěpán KERŠNER
SEEIF Ceramic, a.s., Česká republika
Ing. Miroslava KLÁROVÁ, Ph.D.
VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Česká republika
Ing. Karel LANG, CSc.
P-D Refractories CZ, a.s., Velké Opatovice, Česká republika
Ing. Ivan PRIESOL
I.P.C. REFRACTORIES, spol. s r.o., Košice, Slovenská republika
Dr. Ing. Michal PŘIBYL
PROMAT Praha s r.o., Česká republika
Ing. Kateřina SEDLÁČKOVÁ
TANGER spol. s r.o., Ostrava, Czech Republic, EU
doc. Ing. Jozef VLČEK, Ph.D.
VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Česká republika