Date: October 4, 2022

10:15 - 10:35
hk1
FRANEK Tadeáš
SEEIF Ceramic, a.s., Ostrava - Vítkovice, Czech Republic, EU
Vývoj vysocehlinitých žárovzdorných materiálů pro licí systémy v ocelárnách určené k výrobě ocelí s vysokou mikročistotou
10:35 - 10:55
hk2
PŘIBYL Michal
Promat s.r.o., Praha, Czech Republic, EU
Vysokoteplotní izolace hutních agregátů v měnících se podmínkách současného průmyslu II
10:55 - 11:15
hk3
HIRJAK Rastislav
RMS Košice s.r.o., Košice, Slovakia, EU
Vývoj AMC stavív pre výmurovky liacich paniev s vyššou odolnosťou voči korózii a erózii stien a dna
11:15 - 11:40
COFFEE BREAK
11:40 - 12:00
hk4
KERŠNEROVÁ Lucie
P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Czech Republic, EU
Praktické zkušenosti s metodou sol-gel při výrobě žárovzdorných materiálů
12:00 - 12:20
hk5
PYSZKO René
VŠB - Technical University Ostrava, Ostrava, Czech Republic, EU
Měření radiačních vlastností keramických vrstev
12:20 - 12:40
hk6
BŘICHÁČEK Pavel
Průmyslová Keramika, spol. s r. o., Rájec-Jestřebí, Czech Republic, EU
Použití žárobetonových tvarovek v chladiči cementářské pecní linky
12:40 - 13:00
hk7
MIŠKOVSKÝ Zbyněk
Průmyslová keramika, s.r.o., Rájec-Jestřebí, Czech Republic, EU
Žárobetonové tvarovky pro kotle menších výkonů spalujících biomasu
13:00 - 14:30
LUNCH
14:30 - 14:50
hk8
VADÁSZ Pavol
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra keramiky, Košice, Slovakia, EU
Porovnanie chemických kritérií taviteľnosti biopopolov s taviteľnosťou stanovenej podľa STN ISO 540
14:50 - 15:10
hk9
OVČAČÍKOVÁ Hana
VŠB - TU Ostrava, Ostrava, Czech Republic, EU
Korozní účinek popela z biomasy na žáruvzdorné materiály v binárním systému Al-Si.
15:10 - 15:30
hk10
BARTONÍČKOVÁ Eva
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech Republic, EU
Úprava elektrárenských popílků pro použití v žárovzdorných aplikacích
15:30 - 15:50
hk11
BAKAJSOVA Radka
Technická univerzita v Košiciach, FMMR, Košice, Slovakia, EU
Vplyv hutnosti hlinitých žiarobetónov na ich odolnosť voči korózii popolmi zo spaľovania dendromasy.
15:50 - 16:15
COFFEE BREAK
16:15 - 16:35
hk12
PRIESOL Ivan
I.P.C. Refractories a.s., Košice, Slovakia, EU
Keramické izotermické izolačné zásypy hladiny kovu rady IPC ISOTHERM a ich uplatnenie pri výrobe ocele
16:35 - 16:55
hk13
KOHOUT Jan
ORLEN UniCRE a.s., Ústí nad Labem, Česká republika, EU, Ústí nad Labem, Czech Republic, EU
Termoizolační kompozit na bázi geopolymerního pojiva
16:55 - 17:15
hk14
ŠOLTÝS Dávid
Zatist, s.r.o., Brno , Czech Republic, EU
Špeciálne izolačné nátery na báze nanotechnológií
17:15 - 17:35
hk15
KOLEJKA Jaroslav
TA Instrument, Praha, Czech Republic, EU
Termická analýza a dilatometrie za vysokých teplot
19:00 - 00:00
SOCIAL EVENING

Date: October 5, 2022

09:15 - 09:35
hk16
PABST Willi
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Young’s Modulus of Silicon Carbide Refractories and its Temperature Dependence after up to 250 Firing Cycles Determined via Impulse Excitation
09:35 - 09:55
hk17
LAPENKO Oleksii
SLOVMAG, a.s. Lubeník, Lubeník, Slovakia, EU
Magnéziovo-chromité stavivá pre zariadenia na vákuové odplyňovanie ocele
09:55 - 10:15
hk18
LETO Peter
Průmyslová keramika, Rájec-Jestřebí, Czech Republic, EU
Aktuálny stav vo vývoji a aplikácii upchávkových hmôt vo firme průmyslová keramika
10:15 - 10:35
hk19
JANÍKOVÁ Barbora
Refrasil s.r.o., Třinec, Czech Republic, EU
Recykláty žáromateriálů jako alternativa běžně používaných surovin
10:35 - 10:55
hk20
BAJER Tomáš
SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice, Czech Republic, EU
Žáruvzdorné materiály a nejmodernější strojní zařízení pro procesy mletí, míchání a granulace
10:55 - 11:20
COFFEE BREAK
11:20 - 11:40
hk21
HENEK Milan
Průmyslová keramika, s.r.o., Rájec - Jestřebí, Czech Republic, EU
Vývoj oprav žárovzdorných vyzdívek pomocí monolitických směsí
11:40 - 12:00
hk22
KOVÁŘ Pavel
P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Czech Republic, EU
První zkušenosti s recyklovanými surovinami pro výrobu pálených akumulačních výplní
12:00 - 12:20
hk23
KURKA Vladislav
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava, Czech Republic, EU
Termické zpracování hutních odpadů za účelem snížení obsahu zinku v laboratorních podmínkách
12:20 - 12:40
hk24
JANČAR Dalibor
VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, EU
Návrh tepelné ochrany bezkontaktního identifikačního systému RFID
12:50 - 14:00
LUNCH

Back